LABSERVE Analytical Services | Articles & Downloads

Die gebruik van blaaranalises en grondanalises is die akkuraatste tegniek om element behoeftes van ‘n boord of wingerd te bepaal, saam met alle ander inligting van ‘n betrokke blok.  Dit bied die versekering van optimale produksie en kwaliteit van ‘n gewas deurdat elke seisoen se...

The aim of plant analysis (leaves, fruit etc.) is to relate the mineral content of the plant (or part thereof) with its physical appearance, growth rate and yield or quality of the harvested product, and also with the nutrient content of the soil. Precise sampling...