LABSERVE Analytical Services | Die Waarde van Blaar- en Grondontledings

Die Waarde van Blaar- en Grondontledings

Die gebruik van blaaranalises en grondanalises is die akkuraatste tegniek om element behoeftes van ‘n boord of wingerd te bepaal, saam met alle ander inligting van ‘n betrokke blok.  Dit bied die versekering van optimale produksie en kwaliteit van ‘n gewas deurdat elke seisoen se bemesting- en blaarvoedingsprogramme op ‘n wetenskaplike basis gegrond is.  Die doel van blaar- en grondontledings is dus om bemestingsprogramme so aan te pas dat voedingsprobleme en die duur gevolge daarvan voorkom kan word.

 

Die waarde van blaar- en grondontledings vir voedingsprogramme van vrugtegewasse

 

 Author: Jorika Cronje

Die gebruik van blaaranalises en grondanalises is die akkuraatste tegniek om element behoeftes van ‘n boord of wingerd te bepaal, saam met alle ander inligting van ‘n betrokke blok.  Dit bied die versekering van optimale produksie en kwaliteit van ‘n gewas deurdat elke seisoen se bemesting- en blaarvoedingsprogramme op ‘n wetenskaplike basis gegrond is.  Die doel van blaar- en grondontledings is dus om bemestingsprogramme so aan te pas dat voedingsprobleme en die duur gevolge daarvan voorkom kan word.Middel tot einde Januarie is die tyd wat blaarmonsters geneem word vir alle kernvrugte, steenvrugte, wingerde, bloubessies en ander alternatiewe gewasse soos vye. Middel tot einde Maart is die regte tyd om blaarmonsters te neem van sitrus.

Blaaranalises word meestal gebruik vir:

Kwantifisering van totale element konsentrasies in blare (sluit in N, P, K, Ca, Mg, S, Mn, Zn, Cu, Fe en B).

Indikasie van vrugtegewasse se voedingstatus.

Bevestig tekorte, oormate of wanbalanse.

Toon effektiwiteit van bemestingsprogram.

Kan verskillende kunsmisstowwe se doeltreffendheid aandui.

 

Grondanalises word meestal gebruik vir:

Die bepaling van organiese materiaal inhoud, pH en ander ekstraheerbare elemente (sluit in P, K, Ca, Mg, Na, Cu, B, Zn, Mn en ander).

Data opbou van ‘n aantal jare se analises om grondveranderinge te observeer.

Bepaling van die beste manier om ‘n tekort van ‘n element wat in blaaranalises aangedui word reg te stel.

Die bepaling of ‘n tekort van ‘n element in die blaarontledings chemies verwant is en of nie-chemiese faktore ‘n rol speel in voedingstof opname van ‘n plant. Die opname van voedingstowwe deur ‘n plant kan belemmer word deur oorsake soos droogte kondisies, vloedtoestande, wortel-beskadiging en koue of hittegolf toestande.

Blaar- en grondmonstersneming volgens grond, groeikrag en produksie:

Blaar- en grondmonsters word gewoonlik per blok geneem, waarvan die grootte van die blokke enigiets tussen 0.5 – 10 ha kan wees. Die korrekte manier om die posisies en hoeveelheid blaarmonsters in ‘n blok te bepaal is om verskille in groeikrag en produksie te monitor. Wanneer daar verskille in grondtipe ook teenwoordig is moet monsterneming aangepas word.  Boomouderdom, boomhoogte, onderstamme, grondkaarte, lugfoto’s en satellietfoto’s kan verder gebruik word om besluite te neem vir eenhede wat apart gemonster moet word.

topviewfarm-01

Foto 1: In die foto kan gesien word dat daar twee duidelike dele is in die blok waar groei en grondtipe verskil. Die blou gedeelte toon normale groeikrag en die geel gedeelte swak groeikrag. Dit sal dus voordelig wees om ‘n aparte grondmonster en blaarmonster van die twee dele van die blok te neem vir analisering.