LABSERVE Analytical Services | Kwaliteit van kunsmis

Kwaliteit van kunsmis

Kwaliteit van kunsmis

In hierdie skrywe deel ons graag wat in ‘n onlangse verslag van die Bemestingstofvereniging van Suid-Afrika (FERTASA) gepubliseer is met julle.  Produsente is soms besorg oor die kwaliteit van hul kunsmis, te wete of dit werklik die verklaarde hoeveelheid N, P, K, Ca, Mg en spoorelemente op die etiket bevat. In ‘n opname wat verlede jaar gedoen is, is die werklike ontleding van 101 kunsmisprodukte van 16 verkillende verskaffers se produk se etiket vergelyk. Die 98 korrel-, en 3 vloeibare produkte is op plase gemonster.

Volgens wet, mag die totale plantvoedsel (N+P+K) in ‘n produk, nie met meer as 14g/kg (1.4%) varieer van die geregistreerde waarde van die produk nie. Dit is ‘n hoë standaard gegewe die skaal van operasies in kunsmisaanlegte. Tog is dit belangrik dat boere, en plante , kry wat aanbeveel is.

Die bevindinge kan soos volg opgesom word:

  • Die oorgrote meerderheid verskaffers en hul produkte se stikstof (N)-konsentrasie stem ooreen met, of is hoër as, dit wat verklaar word. Die onderstaande figuur wys dat gevalle waar die N-konsentrasie laer is as die verklaarde waarde, dit slegs met 5% of minder te laag is.
  • In die geval van fosfaat (P) is die prentjie egter effens slegter, veral in die Somerreënvalstreke (Noorde) – 40% van die produkte se konsentrasie is laer as die verklaarde waarde. Die blou blokkies is produkte van FERTASA lede, terwyl die groen driehoekies van nie-lede is.

    N-bemestingstowwe

    P-bemestingstowwe

 

  • Wat kaliumbemestingstowwe betref, is die meerderheid produkte se kalium (K) inhoud hoër as die verklaarde konsentrasie – 25% s’n is egter effens minder as wat die etiket aandui.

 

K- Bemestingstowwe

  • Sover dit kalsium (Ca) en mengsels van N:P:K aangaan, was die resultate soos volg:

Uit 20 Ca-produkte, was slegs een se Ca-konsentrasie onder die verklaarde waarde.

In die geval van N:P:K mengsels, is 87 produkte ontleed en 23 van hulle se totale voedingselementkonsentrasie was tussen 1 en 5% laer as wat dit moet wees.

Samevattend kan gesê word dat al die N- en Ca-produkte se konsentrasies goed is. Dit geld ook vir K- en S-produkte in die Wes-Kaap. Verder lyk dit asof die Wes-Kaap se produkte ‘n bietjie minder variasie toon, veral wat P betref.

Dit blyk dat, produsente oor die algemeen (>80%) meer plantvoedsel kry as wat die produkte se etikette aandui en waarvoor hulle dus betaal. Enkele uitsonderings kom wel voor, maar hierdie aantal probleemgevalle het in die afgelope 3 jaar van 20% tot 14% afgeneem.