LABSERVE Analytical Services |

Soil Sampling Tag

SOIL SAMPLING In order to correctly manage the amount of fertiliser applied to a crop for an optimal yield, an accurate analysis of the amount of nutrients already available in the soil is required. Sampling error is often the most significant source of error that affects...

Die gebruik van blaaranalises en grondanalises is die akkuraatste tegniek om element behoeftes van ‘n boord of wingerd te bepaal, saam met alle ander inligting van ‘n betrokke blok.  Dit bied die versekering van optimale produksie en kwaliteit van ‘n gewas deurdat elke seisoen se...